vyšla studie 350 tisíc uživatelů mobilů

13.01.2012 - S malým zpožděním Vám přinášíme odkaz na dosud největší studii o vlivu mobilních telefonů na člověka

Odborný časopis Brittish Medical Journal publikoval studii, která byla provedena na reprezentativním vzorku 358 tisíc občanů Dánska a sledovala období let 1990 až 2007. U skupiny obyvatel používající mobilní telefon byla sledována četnost výskytu rakoviny mozku a porovnána s výskytem u jedinců, kteří mobilní telefon nepoužívali. Výsledky opět potvrdily, že četnost výskytu rakoviny mozku nijak nesouvisí s používáním mobilního telefonu. Navíc se ukázalo, že u lidí, u kterých došlo k výskytu rakoviny, neodpovídala zasažená oblast místu, které bylo účinkům mobilního telefonu exponováno nejvíce.  

Odkaz na celý článek (v anličtině) je zde: http://www.bmj.com/content/343/bmj.d6387

« Zpět