Co je EMF?

EMF je zkratka pro „electromagnetic field”, česky EMPelektromagnetické pole. Jak název napovídá, elektromagnetické pole je tvořeno dvěma složkami (elektrickým a magnetickým polem), které jsou vzájemně propojeny a jejichž chování je popsáno Maxwellovými rovnicemi. EMP je forma hmoty, která se šíří prostorem a působí na nabité částice hmoty. Člověk vždy byl, je a bude oklopen EMP, jehož zdroje lze dělit na přirozené (slunce, země a v podstatě veškerá hmota, která nás obklopuje, včetně nás) a na umělé (vytvořené člověkem). Přirozené i umělé zdroje představují velmi široké spektrum záření, které podle frekvence (od statických polí až po např. rentgenové záření) dělíme na ionizující a neionizující záření. Na těchto stránkách se budeme zabývat pouze částí neionizujícího záření (tj. záření, jehož energie je nedostatečná k rozbití molekulárních vazeb) a to v intervalu radiových vln a mikrovln. Právě tato oblast záření vyvolává v posledních letech širokou diskuzi o možných negativních vlivech na lidské zdraví, zejména v souvislosti s mobilními telefony a se základnovými stanicemi nutnými pro jejich fungování.

Existuje nesčetný počet článků na téma škodlivosti EMP, které velmi efektivně napomáhají k vyvolání strachu z něčeho tak abstraktního (lidskými smysly neidentifikovatelného). Strach je velmi účinný nástroj k ovlivňování a k manipulaci s lidmi a často deformuje pohled jedince na určitou oblast, uměle vytrženou z celkového kontextu. Proto bychom rádi přinášeli informace z druhého pólu, opírajíce se při tom o poslední poznatky vědy, postoje institucí a autorit relevantních pro tuto oblast.
 

Úvod » Užitečné informace » Co je EMF?