Vliv mobilních telefonů na děti

V současnosti je mnoho dětí v používání internetu a mobilních technologií dále než jejich rodiče. Díky mobilu umí děti wapovat, chatovat, surfovat na internetu, posílat fotky nebo videa a využívat další funkce. Dětí, které mají mobilní telefon stále přibývá. Základní školy u nás navštěvuje 900 000 žáků (zdroj: Institut pro informace a vzdělávání), 85 % těchto dětí má mobil - 45 % žáků do 10. roku života, 40 % po dovršení 10 let (zdroj: ČSÚ).

Rodiče by měli sledovat nejen účty, ale také to, jak a k čemu jejich dítko mobilní telefon používá a stanovit si určitá pravidla. Především z bezpečnostních důvodů. Rozsáhlé a intenzivní využívání především internetu dětmi znamená, že jsou vystaveny nechráněnému přílivu všech druhů informací, které internet poskytuje. Messengery a chaty na internetu také usnadňují výměnu osobních dat. Děti, které se s někým na internetu potkaly (49 %), velmi často o sobě prozrazují údaje neznámým internetovým uživatelům: emailovou adresu (84 %), foto (73 %) nebo telefonní číslo (60 %)! (zdroj: Saferinternet).

Co se týká používání mobilních telefonů dětmi a vlivu na jejich zdraví, dospěli všichni odborníci zabývající se vlivem expozice radiofrekvenčním polím na zdraví, ke stejnému závěru: Nebyly zjištěny žádné nepříznivé zdravotní následky způsobené expozicí radiofrekvenčním polím s úrovní nižší než jsou expoziční limity publikované ve Směrnici Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP).

Všechny mobilní telefony, které jsou v ČR prodávány, vyhovují jak našim právním předpisům, tak i mezinárodním zdravotním a bezpečnostním směrnicím vypracovaným nezávislými odborníky z Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením. Tyto směrnice schválila Rada ministrů zdravotnictví EU v roce 1999 a vztahují se na veškeré obyvatelstvo, tedy i na děti. Zahrnují vysokou zálohu bezpečnosti pro všechny osoby, včetně kojenců, starších i nemocných lidí.

Dnes jsou na trhu k dostání take speciální telefony pro děti s různými bezpečnostními funkcemi a z ekologických a netoxických materiálů, Pokud tedy chcete být klidnější, pořiďte svému dítku takovýto telefon. Nicméně to neznamená, že se zbavujete jakékoliv odpovědnosti. To jak a k čemu váš potomek mobilní telefon používá byste měli vědět vždy.

Úvod » Užitečné informace » Právní předpisy » Vliv mobilních telefonů na děti