Mobilní telefony a mýty

Často slýcháme, že mobilní telefon poškozuje naše zdraví. Jak je to tedy s přímým vlivem mobilního telefonu na člověka?

Světová zdravotnická organizace (WHO) vydává nemalé prostředky na výzkumy v oblasti působení elektromagnetických polí na člověka, dodnes však nebyl prokázán jediný případ poškození zdraví způsobeného zářením mobilního telefonu. Co se týká používání mobilních telefonů dětmi a vlivu na jejich zdraví, dospěli všichni odborníci zabývající se vlivem expozice radiofrekvenčním polím na zdraví, ke stejnému závěru: Nebyly zjištěny žádné nepříznivé zdravotní následky způsobené expozicí radiofrekvenčním polím s úrovní nižší než jsou expoziční limity publikované ve Směrnici Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP). Tyto limity byly stanoveny s velkou rezervou, tedy hluboko pod prahem, kdy expozice elektromagnetickému poli může u člověka zdraví ovlivnit.

Ohřívá mobilní telefon váš organizmus?

Jediný vliv, který byl u záření frekvencí mobilního telefonu zjištěn, je nepatrné ohřívání těla a jeho části. U všech mobilních telefonů, které jsou v naší veřejné obchodní síti, je deklarovaná hodnota měrného lokálně absorbovaného výkonu nižší, než stanovená přípustná hodnota. Dodržení hodnoty 2W/kg pro lokální měrný absorbovaný výkon zaručuje, že i v místech nejbližších anténce mobilního telefonu je ohřátí hlavy a mozku tak nepatrné, že škodlivý vliv je vyloučen.

Jsou vaše nervové buňky v ohrožení?

Přestože nebyl u elektromagnetického záření s frekvencí používanou u mobilních telefonů nikdy prokázán jakýkoliv další vliv kromě nepatrného ohřátí tkáně těla, objevily se i názory, že negativní vliv na nervové buňky mohou mít impulsy nesoucí kódovaný záznam hlasu, které mobilní telefon vysílá. Opět ale žádné takové působení na organismus nebylo prokázáno.

Jak je tomu u dětí?

I často vyslovované obavy o poškozování zdraví u dětí používajících mobilní telefon byly Světovou zdravotnickou organizací vyvráceny. V roce 2004 byl uspořádán speciální seminář, kde byla tato otázka zevrubně probírána. Žádné specifické působení však opět prokázáno nebylo. Rozdílné rozměry těla a jeho částí, které mohou poněkud ovlivnit měrný absorbovaný vysokofrekvenční výkon, nebyly shledány jako významné, mimo jiné i proto, že pětkrát nižší limity stanovené pro ostatní osoby jsou pro děti dostatečně bezpečné.

Úvod » Mýty » Mobilní telefony a mýty